Introductie

Experts in Business Critical IT (Continuous Integration Deployment Delivery!

Cohesion behoort tot de top 3 leveranciers van Linux, DevOps en Cloud infrastructuurspecialisten in Nederland.

In ons unieke Experience-Lab wordt continue gewerkt aan de laatste ontwikkelingen in de DevOps & Cloud wereld. Wil je als klant gebruik maken van onze expertise en de slimste software proeftuin van Nederland of ben jij die nieuwe collega “Cohesiaan” die het team komt versterken? Schroom niet en bel of mail ons. Cohesion is hard op weg om dé autoriteit te zijn op het gebied van Continuous I.D.D.

Wij willen niet de grootste worden, maar wel HET kennishuis van Nederland zijn!

Voor onze eindklant, de VNG, zoeken wij een passievolle Programmamanager.

Organisatie

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over het Kloosterhoeveberaad

Door gemeentesecretarissen van de G4 en de 100.000+ gemeenten is met de manifestpartijen het initiatief genomen om de krachten te bundelen. Samen zijn deze organisaties het gezicht van de overheid naar de burger. Een gemiddelde burger heeft een aantal keer per jaar contact met de gemeente, de Belastingdienst of het Centraal Justitieel Incassobureau. Enkele keren in zijn leven heeft hij te maken met de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Rijksdienst voor het Wegverkeer of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. En afhankelijk van zijn persoonlijke situatie ook met het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Niemand vraagt erom op allerlei verschillende manieren met al die verschillende organisaties te moeten communiceren. Maar onze inwoners worden er op dit moment nog wel toe gedwongen. Dan kan beter. Door meer in gezamenlijkheid te opereren op het vlak van dienstverlening kan het beeld van de overheid naar de burger veel eenduidiger worden dan het nu is. Randvoorwaarde daarvoor is dat we processen versimpelen, standaardiseren en samenwerken. Daarvoor spreekt het kloosterhoeveberaad ook met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale Ombudsman en met het ministerie van BZK. Onze gedachte is dat we door de schaal van de betrokken organisaties standaarden kunnen creëren voor dienstverlening en dat we daarbij door gebruik te maken van de standaard digitale infrastructuur een sprong in herkenbaarheid en functioneren kunnen maken.

Functie

Doel van de opdracht
De programmamanager is verantwoordelijk voor het opleveren van projectresultaten in het cluster Werken als één efficiënte overheid. Binnen dit cluster worden projecten uitgevoerd vanuit het Kloosterhoeveberaad, waarbij gemeenten en manifestpartijen samenwerken om de publieksdienstverlening te verbeteren. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd in de vorm van pilots op twee hoofdthema’s:

Mensgerichte schuldhulpverlening

 • Beter en sneller helpen van burgers met schulden.

Overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de burger

 • Toegankelijk maken van digitale dienstverlening met oog voor degenen die niet meekunnen in het digitaal zaken doen met de overheid.
 • Life events als toegang naar de digitale overheid.

De deelnemende gemeenten en uitvoeringsorganisaties richten zelf de projectteams in en als programmamanager ben je de linking pin tussen de partijen om kennis uit te wisselen en afspraken te maken over samenwerken. De tijdens de ondersteuning opgedane ervaring dient als input voor een separaat spoor binnen de projecten waarin een impactanalyse wordt opgesteld. Je voert deze niet uit, maar zorgt voor concrete input en bent sparring partner voor de adviseur impactanalyses. De programmamanager dient in zowel de opstartfase als de uitvoerende fase van de projecten intensieve relaties te onderhouden met een zeer grote diversiteit aan stakeholders binnen gemeenten, het Rijk en medeoverheden.

De programmamanager rapporteert aan de Secretaris van het Kloosterhoeveberaad.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Draagt zorg voor de ontwikkeling van gedragen projectplannen voor de diverse projecten onder haar/zijn verantwoordelijkheid;
 • Draagt zorg voor de inrichting van de betrokken projectteams en de uitvoerende relaties met in- en externe stakeholders;
 • Plant en bewaakt de uitvoering van de projecten (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig interventies;
 • Levert input voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
 • Coördineert het stakeholdermanagement en stemt af met bij de projecten betrokken partijen op tactisch niveau;
 • Stuurt, voor de projecten waar de programmamanager zelf de projectleiding heeft de projectteams inhoudelijk aan;
 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
 • Adviseert over toekomstige projecten;
 • Draagt zorg voor de organisatie van de diverse bijeenkomsten binnen en tussen het projectteam en partners;
 • Houdt overzicht over en geeft inzicht in de samenhang van de projectactiviteiten;
 • Faciliteert goede afstemming binnen de projecten;
 • Draagt bij aan de uitvoering en doorontwikkeling van de bijbehorende producten en diensten.

Functie eisen

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Academisch werk en denkniveau;
 • Meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van advisering in complexe omgevingen;
 • Ervaring met het aansturen van meerdere complexe projecten in een continu veranderende omgeving en daarbinnen in staat om professionals aan te sturen (leidinggevende ervaring 5+ jaar);
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager;
 • Minimaal 2 jaar recente ervaring met faciliteren van het bereiken van resultaten in de uitvoeringspraktijk waarbij verschillende overheidsorganisaties samenwerken;
 • Volwassen gesprekspartner voor stakeholders op strategisch en tactisch niveau;
 • Ervaring met IT en keteninformatisering; je begrijpt en spreekt de taal van IT professionals en opdrachtgevers;
 • Bij voorkeur een netwerk in / bekend met landelijke ketenpartijen zoals bijvoorbeeld VIAG, IMG100.000+, Divosa, VDP, VGS, etc., rijkspartijen, waaronder de departementen BZK en SZW en medeoverheden zoals CAK, SVB, UWV, CJIB, ICTU en Logius.

Houdingaspecten

 • Helicopterview: Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang.
 • Besluitvaardigheid: Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico’s.
 • Delegeren en controleren: Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen. Zo nodig corrigerend op te treden. Maakt afspraken en bewaakt deze.

Aanbod

 • Mooie opdracht in Den Haag;
 • 32 uur per week;
 • Ze werken met overeenkomsten voor 3 maanden, welke verlengt worden als beide tevreden zijn;
 • Uiteraard krijg je een goede beloning voor al jouw inspanningen;
 • Je neemt een eigen laptop en telefoon mee;
 • Tot slot krijg je de kans om kennis te maken met ons unieke Experience Lab!

Sollicitatie

Indien je interesse hebt ontvangen wij graag jouw CV, motivatie en uurtarief per e-mail op sales@cohesion.nl. Voor meer informatie neem contact op via telefoonnummer 06-10729453, Judith Borgers.