Nee

Nee – Ik ga niet akkoord en geef geen toestemming voor het opslaan en gebruiken van mijn persoonsgegevens. Al mijn persoonsgegevens zullen binnen een redelijke termijn worden geanonimiseerd en verwijderd uit de database, mits niet in strijd met wettelijke bewaarplichten. Kiest u ervoor ons geen toestemming te geven uw persoonsgegevens verder te gebruiken, dan zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk, maar maximaal na 4 weken, verwijderen uit ons systeem. U kunt zich dan altijd (later) eventueel opnieuw inschrijven via onze website.