Introductie

Experts in Business Critical IT (Continuous Integration Deployment Delivery)

Cohesion behoort tot de top 3 leveranciers van Linux, DevOps en Cloud infrastructuurspecialisten in Nederland.

In ons unieke Experience-Lab wordt continue gewerkt aan de laatste ontwikkelingen in de DevOps & Cloud wereld. Wil je als klant gebruik maken van onze expertise en de slimste software proeftuin van Nederland of ben jij die nieuwe collega “Cohesiaan” die het team komt versterken? Schroom niet en bel of mail ons. Cohesion is hard op weg om dé autoriteit te zijn op het gebied van Continuous I.D.D.

Wij willen niet de grootste worden, maar wel HET kennishuis van Nederland zijn!

Voor onze eindklant, de VNG, zoeken wij 4 implementatieadviseurs met Gemeentelijke ervaring.

Organisatie

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Impact, Innovatie & Implementatie
De unit onderzoekt de gevolgen van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving voor gemeenten, coördineert het accountmanagement van VNG Realisatie en richt zich op de relatie en feitelijke samenwerking met onze opdrachtgevers: de gemeenten. De unit organiseert en ondersteunt netwerken van gemeenten en streeft naar een eenduidige en innovatieve implementatie van het portfolio van VNG Realisatie. De zogenoemde roadmap brengt toekomstige ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op gemeenten en vormt de basis voor het werk van de unit. De unit adviseert daarnaast het management van VNG Realisatie over nieuwe opdrachten en projecten.


Functie

Project GGI

Eén van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur die bestaat uit verschillende componenten. Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen. De GGI bestaat uit landelijke infrastructurele componenten zoals een datanetwerk, actieve beveiliging van het digitale dataverkeer en diensten voor het makkelijk, betrouwbaar en veilig delen en uitwisselen van data. Ook de migratie van gemeenten naar het nieuwe interpetprotocol IPv6 is een deelproject binnen GGI. In 2018 treffen veel gemeenten voorbereidingen op de ingebruikname van GGI producten en diensten en dat voorhoede gemeenten al GGI producten implementeren en gebruiken. Op dit moment speelt dit vooral voor de componenten van GGI netwerk en van GGI Veilig. Vanuit deze situatie zoekt het project GGI samen met het team Implementatie van VNG Realisatie een aantal implementatie-adviseurs.

Doel van de opdracht
Als implementatieadviseur is het jouw taak om gemeenten te ondersteunen in de implementatie van GGI netwerk en kun je voor gemeenten de relatie leggen met de andere GGI componenten en andere ontwikkelingen. Je bent voor alle aan GGI netwerk gerelateerde zaken het aanspreekpunt vanuit gemeenten. Je faciliteert gemeenten in het scherp krijgen van hun implementatievragen op het gebied van GGI netwerk, bent in staat deze vragen te beantwoorden en hiermee gemeenten op weg te helpen in de implementatie.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Ondersteunen van +/- 100 gemeenten in jouw regio in de implementatie van GGI netwerk en waar mogelijk leggen van de verbinding met aanverwante onderdelen zoals GGI-Veilig die later ingevoerd worden;
 • Belemmeringen t.a.v. GGI netwerk bij gemeenten wegnemen, zodat gemeenten in staat zijn de implementatie vorm te geven, zonder het werk van de gemeente over te nemen;
 • Vanuit VNG operationeel aanspreekpunt voor de technisch inhoudelijke vragen (en in staat 80% van de vragen over GGI zelf te beantwoorden);
 • Informatie op een voor elke gemeente uit de regio meest passende manier uitleggen en overdragen, met gebruikmaking van blended learning;
 • Voorstellen doen (pro-actief) voor verandering en/of verbetering van de verstrekte informatie, zowel inhoudelijk als procesmatig;
 • Bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en zorgen voor adequate opvolging, zowel faciliterend als – waar nodig – sturend;
 • Rapporteren over de voortgang van de implementatie bij gemeenten van GGI netwerk binnen de projectenstructuur van GGI aan de teamcoördinator van het team Implementatie;
 • Op basis van monitoring en voortgangsbewaking enthousiasmeren van de regio om samen voortgang in de implementatie te behalen;
 • Waar nodig samenwerken met de relatiemanagers van VNG Realisatie;
 • Waar nodig deelnemen aan overleggen van het team Implementatie.

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau en opleiding op het gebied van informatiemanagement;
 • Heeft technische kennis van gemeentelijke infrastructuren en van business IT alignment;
 • Beschikt over uitgebreide toepassings- en productkennis van GGI en/of van bestaande gemeentelijke of overheidsdatanetwerken in de breedste zin van het woord;
 • Beschikt over kennis van internetstandaarden IPv4 en IPv6 en het opzetten en implementeren van netwerken inclusief toekenning, indeling en beheer van nummerplannen;
 • Heeft kennis van gemeentelijke kaders en normen voor architectuur (GEMMA) en informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten – BIG);
 • Heeft (tenminste 2 jaar) ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in de rol van adviseur of accountmanager m.b.t. informatie/ICT-management;
 • Heeft (tenminste 2 jaar) ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in de rol van coördinator of expert in landelijke projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn;
 • Heeft ervaring in het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’ (herkent belangrijke informatie en is in staat verbanden te leggen en mogelijke oorzaken achter problemen op te sporen);
 • Heeft ervaring in het inbedden van projecten in het eigen lokale beleid van gemeenten en van samenwerkingsverbanden;
 • Heeft ervaring, in de rol van adviseur of consultant, in het schakelen tussen de werelden van bestuurders, lokale politiek, bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICTmanagement en informatiebeveiliging, en onderling verbinden van deze werelden;
 • Is inhoudelijk volledig op de hoogte van alle informatie rond GGI qua stand van zaken en (on)mogelijkheden.

Competenties

 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Organisatie- en omgevingssensitief
 • Analytisch
 • Initiatiefrijk
 • Creatief
 • Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)

Aanbod

 • Een mooie opdracht bij de VNG tot eind september met een optie op verlenging;
 • 32 uur per week, dus daarnaast nog tijd voor persoonlijke ontwikkeling, een andere opdracht of privé tijd!;
 • In Den Haag in een mooi monumentaal pand;
 • Goede vergoeding en reiskostenvergoeding;
 • Naast deze mooie opdracht krijg je ook de kans om in ons Experience Lab te komen kijken!

Sollicitatie

Indien je interesse hebt ontvangen wij graag jouw CV, motivatie en uurtarief per e-mail op sales@cohesion.nl. Voor meer informatie neem contact op via telefoonnummer 06-10729453, Judith Borgers.