Unix en Linux

De afgelopen decennia heeft het IT landschap te maken gehad met zowel nieuwe uitdagingen als bedreigingen. De business dwong tot het leveren van steeds meer functionaliteit enerzijds, alsmede een lagere total cost of ownership (TCO) anderzijds. “Méér voor minder geld” was het devies.

Unix & Linux

Ook binnen het UNIX en Linux landschap zijn deze bewegingen duidelijk merkbaar geweest maar beiden hebben deze vragen met succes kunnen beantwoorden en hun posities steeds meer weten te verstevigen in de kritische IT-omgevingen.

Inmiddels wordt virtualisatie en consolidatie toegepast op zowel server-, database-, storage als netwerkniveau. Dit alles met een drastische verlaging van de TCO als gevolg.

Na de consolidatie en virtualisatie slag, welke de afgelopen jaren bij iedere CIO en/of CTO hoog op de agenda stond, staat nu de complexiteitreductie en beheersbaarheid van dit geconsolideerde landschap hoog op de agenda. Als gevolg van de vergaande consolidatie en virtualisatie van de datacentra is er behoefte aan standaardisatie en betere controle hierover.

Zelfgemaakte scripts en tools maken momenteel plaats voor applicaties welke speciaal bedoeld zijn voor deze vereenvoudiging. Hiernaast word de roep om “ voorspelbaarheid” steeds luider. Voorspelbaarheid bij leveren, voorspelbaarheid bij uitvoering, voorspelbaarheid van gedragingen van applicaties. Al deze punten zorgen voor een vernieuwde dimensie en leveren continue nieuwe inzichten. Deze vernieuwde inzichten leveren op hun beurt weer nieuwe vraagstukken op welke geadresseerd moeten worden.

Als gevolg van deze beweging worden projecten in kleinere “blokken” opgedeeld, waarbij een duidelijk doel wordt gesteld en er, multidisciplinair, gezocht word naar de oplossing.

Door de combinatie van passie en brede kennis van organisaties en overige aandachtdomeinen van onze zeer ervaren en gecertificeerde UNIX & Linux (RedHat) specialisten is het voor hen mogelijk om snel te participeren in deze situaties en voor u het verschil te maken.

Met zeer ervaren en gecertificeerde UNIX & Linux (RedHat) specialisten mag Cohesion zich met recht een leverancier van kennis noemen.

We ondersteunen de filosofie Design – Build – Deploy – Operate