De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016 en wordt vervangen door de wet DBA.

ZZP’ers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en ZZP‘ers een modelovereenkomst sluiten.

Als er gewerkt wordt volgens de modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en te betalen en de ZZP’er is dan niet verzekerd voor werknemersverzekeringen.

De wet en de daarbij behorende modelovereenkomst zijn bedoeld voor situaties waarin er mogelijk twijfel is of er wel of geen arbeidsrelatie is tussen de opdrachtgever en ZZP’er.

Vanaf 1 mei 2017 wordt naleving van de wet gecontroleerd door de Belastingdienst (met terugwerkende kracht).

Een paar tips voor de opdrachtgever:

  • Maak inzichtelijk welke ZZP’ers er voor u werken.
  • Geef per ZZP’er aan of er twijfel bestaat over de arbeidsrelatie, hier kan Cohesion u goed over informeren.

Een paar tips voor de ZZP’er:

  • Ga na of er mogelijk twijfel kan zijn over de arbeidsrelatie met uw opdrachtgever.
  • De huidige VAR verklaring is geldig tot 1 mei 2016. Laat u goed informeren over de wijze van contractering na 1 mei 2016.

Wilt u hier graag verder over praten of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via office@cohesion.nl of 078-6291066. We plannen dan een afspraak in en zorgen dat er een kop koffie klaar staat voor u.